Alien Research Volendam

Explanation
Sightings
Evidence
Files
Vragen en opmerkingen

Alien Landing Spot Volendam
 
De makers van deze site wensen volstrekt anoniem te blijven.
Het is niet de bedoeling om mensen, instanties of verenigingen verdacht te maken,  hetzij anderzijds in diskrediet te brengen.
 
Door gebeurtenissen in de recente geschiedenis is echter een zodanig patroon ontstaan dat wij menen de bevolking van Volendam en omstreken op te hoogte te moeten stellen van een verontrustende situatie.
Kort samengevat komt het erop neer dat op bepaalde plaatsen in de gemeente Edam/Volendam, met name De Pieterman en het Boelenspark, gebeurtenissen plaatsvinden die niet langer onvermeld mogen blijven.
Wij zien het als onze taak om deze onverklaarbare zaken aan het licht te brengen.
Al sinds enige jaren hebben wij hierin als medestanders een aantal experts op dit gebied bereid gevonden om ons te steunen in deze taak. We spreken hier over hooggeplaatste personen bij de AIVD en niet nader te noemen zeer geheime instanties.
Deze mensen beschikken over informatie die bij de gewone burger normaal gesproken ten alle tijde onbekend blijft. Ook deze specialisten vonden echter: Nood breekt wetten.
Wij kunnen niet langer zwijgen.
 
De aard van de onverklaarbare zaken is tweezijdig.
Enerzijds betreft het hier gebeurtenissen die wijzen op de aktiviteit van waarschijnlijk Sekte-achtige groeperingen. Anderzijds op de aanwezigheid van buitenaardse levensvormen.

 

 

                     Alien Centrum Volendam