Alien Research Volendam

Explanation
Sightings
Evidence
Files
Vragen en opmerkingen

Evidence

 
door de jaren heen hebben er veel onverklaarbare gebeurtenissen plaatsgevonden. 
Hier zijn enkele foto's van onverklaarbare zaken.

site3.jpg

Hierboven is een onbewerkte foto van het mariabeeld en het grote kruis in het Boelenspark te zien.
Er zijn heel duidelijk felle lichten in de lucht te zien.
Deze foto is ingezonden door een persoon die anoniem wil blijven.
 
Het filmpje hier linksonder is opgenomen door een persoon die anoniem wil blijven. Het is uit het raam van een auto gefilmd. Het geluid komt van de autoradio. Een sterke magnetische storing veroorzaakte het geluid.

download hier een kort filmpje van een UFO sighting boven de Pieterman.

sk.jpg

Hierboven een foto van S.K, die op mysterieuze wijze overleed.(zie sightings)
 

site1.jpg.jpg

Verontruste familieleden speuren het Boelenspark af naar levenstekenen van vermiste familieleden.
Op de foto zijn duidelijk 2 onbemande vissersstoeltjes zichtbaar. Na de verdwijning zijn er verschroeide cirkels in het gras aangetroffen.
Tevens is de persoon op het derde stoeltje nooit gevonden om een verklaring af te leggen.
Politie weigert elk commentaar.

Van de familie Veerman alias 'Jozef' die woonachtig is aan de Jupiterlaan, direct aangrenzend aan het Boelenspark, mochten wij de volgende foto's ontvangen.

ufo1.jpg

ufo2.gif

 
Foto 1
3 juni, 1988
Foto genomen door de heer J.Jozef in de vroege morgen vanuit het dakraam van zijn woning
 
 
Foto 2
De heer J. Jozef toont een aantal mysterieuze objecten die hij de volgende dag in zijn voortuin vond. De symbolen afgebeeld op de 'metalen' voorwerpen zijn door geen enkel instituut verklaard kunnen worden.
Commentaar van de heer Jozef:"Dit zit mij helemaal niet lekker"

site5.jpg

Het Boelenspark is recentelijk geheel gerenoveerd om 'het park op te hogen'
Uit tests is gebleken dat het park nu nog even hoog is als voor de 'verbouwing'.
Na een grondig onderzoek met assistentie van meerdere specialisten kunnen we concluderen dat de hele 'ophoging' slechts een dekmantel was van een grootscheeps onderzoek in het Boelenspark. Het betreft hier een onderzoek van de overheid naar buitenaardse levensvormen en onbekende stoffen.Hier zien we hoe de voor het publiek geheim gehouden zoekoperatie verloopt.
 

site7.jpg

site4.jpg

Er worden monsters van de bomen in het Boelenspark genomen.
Dit is nog steeds onderdeel van het grootscheepse onderzoek van de overheid in het Boelenspark.

site8.jpg

Op deze foto is duidelijk zichtbaar hoe op locatie 'Pieterman' een futuristisch bouwwerk wordt geplaatst.
Op deze foto zien we dat het middendeel van het bouwwerk een soort van 'kern' vormt. 
Voor het publiek wordt dit huis verkocht als een moderne woning, gebouwd met een licht, isolerend materiaal.
Via onze kanalen is ons duidelijk geworden dat dit materiaal in werkelijkheid een unieke stof bevat met een zeer hoge stralingsdichtheid. Uit later onderzoek is gebleken dat deze kern in feite een high-tech observatie-post is. Arbeiders die hebben meegewerkt aan de bouw van dit huis zagen vreemde apparatuur geplaatst worden tijdens de constructie van dit merkwaardige object.
 Let op de merkwaardige aanwezigheid van kadavers van verschillende dieren op de voorgrond van de foto.
Wat is hier aan de hand?

kokamrianeeld.jpg

12 juni 2004.
 
Melding hoofdkantoor Alien Research Team:
Verdacht voorwerp in nabijheid Mariabeeld/Boelenspark.
Na deze melding stuurt A.R.T. een waarnemer naar gemelde plaats. Met het doel, ter plaatse visueel zowel als door middel van fotocamera het vastleggen van eerdergenoemd voorwerp. Ter plaatse aangekomen treft onze waarnemer een enigszins verwarde persoon die duidelijk aan het scheppen cq zoeken is geweest. De man reageert vijandig op onze waarnemer en probeert iets weg te moffelen in een plastic zak. De handschoenen wijzen erop dat het voorwerp mogelijk grote hitte heeft afgestraald. Tussen de benen van de persoon op de foto zien we duidelijk een vloeistof opwellen. Bronwater? Zie reactie gastenboek: 'Boelensbron'
 
Als onze waarnemer heimelijk de vluchtende verdachte volgt constateert hij dat het hier de echtgenoot betreft van Sekteleidster Hille Kok.

 

ijsbaanalien1.jpg

Vogelvluchtperspectief ofwel Bovenaanzicht ijsbaan Boelenspark. We zien hier de geografische situatie van de ijsbaan met daarin de 2 eilandjes, omringd door de woningen van de personen die zonder enig verband herhaaldelijk werden genoemd op het gastenboek. Rechts van de ijsbaan zien we het honk van de ijsvereniging.
 
Het bovenaanzicht toont ons hier een beeld dat sterke overeenkomsten vertoont met het klassieke idee van een alien-gezicht.
 
Verklaring
Toen een aantal personen herhaaldelijk genoemd werden in het gastenboek, kregen wij een bepaalde verdenking. We pasten de zogenaamde Mannheim-methode toe op deze vier personen.
Met deze methode worden een aantal namen of objecten in een zogenaamd vogelvluchtperspectief ofwel bovenaanzicht geplaatst om eventueel bestaande eigenaardigheden in de geografische verhoudingen aan het licht te brengen.
Wat schetst onze verbazing toen duidelijk werd dat de woningen van de 4 bedoelde personen een kwadrant vormde waarbinnen zich iets zeer verontrustends aftekende. De aanblik van de ijsbaan in het Boelenspark met daarin de 2 'eilandjes' leverde namelijk een schokkend beeld op, zoals u zelf kunt zien.
Wij suggereren niet dat een van de betrokken personen hier een kwaadwillende rol speelt, eerder kunnen we denken dat deze mensen gebruikt worden als een afbakening die waarschijnlijk een soort van 'reservaat' vormt waarbinnen buitenaardse intelligenties vrijspel hebben.
 
 
p.s. Wij moeten bekennen dat het Research Team ondanks zijn grote ervaring en professionele instelling zelden zo'n duidelijk en schokkend verschijnsel is tegengekomen.
Als er mensen zijn die behoefte hebben aan geestelijke hulp kunnen zij dit duidelijk maken op het gastenboek. Wij zullen dan verdere maatregelen nemen.