Alien Research Volendam

Explanation
Sightings
Evidence
Files
Vragen en opmerkingen
Files

 
Hieronder volgt een opsomming van zaken en feiten die nooit eerder in de openbaarheid zijn gebracht.
 
 
File #1A
Uit statistieken blijkt dat het aantal wandelaars in het Boelenspark slechts 3% bedraagt van het landelijk gemiddelde. Uit onofficiele enquete is gebleken dat de modale Volendammer wandelaar een onaangenaam gevoel ervaart bij het doorkruisen van het park.
 
 
File #1B
Als we de data van de eerste onverklaarbare gebeurtenissen in Volendam achter elkaar plaatsen ontstaat een merkwaardig patroon:
 
19 januari
4 juni
7 augustus
27 augustus  (27= 2/7 = 2 juli)
15 oktober
 
1947, 2 juli, Area 51
(Vijftien in het Nederlands, plaatst de 5 voor de 1)
Op deze dag vindt het overbekende Roswell-incident plaats.
Ter verklaring: In Roswell werd het wrak gevonden van wat waarschijnlijk een ruimtevoertuig geweest moet zijn. De Amerikaanse regering stelde alles in het werk om dit incident in de doofpot te stoppen.
Het Roswell-incident is misschien wel het sterkste bewijs voor het bestaan van buitenaardse levensvormen.
 
File #1C
Een aantal jaren geleden werd door de gemeente openbaar gemaakt dat het terrein van de Pieterman zwaar vervuild was. Deze vervuiling was het gevolg van jaren lange illegale vuilstorting. Deze vonden plaats in de jaren '60 en '70. Met veel kosten en inspanning werd het terrein gereinigd.
Of is dit slechts het officiele verhaal?...
Wat wel bekend is, is dat deze schoonmaak-activiteiten onder nogal geheimzinnige omstandigheden werden uitgevoerd. Meerdere malen zijn door voorbijgangers personen waargenomen die gekleed waren in zware stralingsvrije pakken.
Door een connectie die werkzaam is bij vliegveld Lelystad werd ons ook gemeld dat een Volendammer sportvlieger die regelmatig het luchtruim boven Volendam bezocht, meerdere malen last van storing aan zijn apparatuur ondervond, wanneer hij over het terrein 'De Pieterman' vloog.
Veel mensen vermoeden dat er een verband bestaat tussen deze gebeurtenissen en de stoffen die zich mogelijk bevinden in de bodem van de Pieterman.
(Zie evidence, ---> Observatiepost Pieterman)
 
Tenslotte is het raadselachtig dat er nooit iemand is vervolgd voor de zogenaamde illegale vuilstortingen op het terrein. Ook in de archieven van justitie zijn geen bewijzen te vinden over dergelijke vervolgingen.
 
File #1D (email)
Van:  B & W Edam/Volendam
Verzonden:  woensdag 29 december 2004 14:15:19
Aan:  (gecensureerd wegens veiligheidsredenen)
Onderwerp:  Website
Ga naar het vorige bericht | Ga naar het volgende bericht | Verwijderen | Postvak IN
 
L.S.
 
Alien Landing Spot Volendam,
wij sommeren u met onmiddelijke ingang
uw subversieve activiteiten te staken.
Inhoudende: Het verwijderen van deze website van het internet.
Indien hier geen gevolg aan wordt gegeven, zullen juridische maatregelen volgen.
 
B & W Gemeente Edam/Volendam.
 
 

 

Bovenstaande e-mail maakt het voor de bezoeker van deze site duidelijk dat wij de grootst mogelijke anonimiteit moeten betrachten.

 

                    Alien Landing Spot Volendam